Detské Kurzy

Keď sa nám niečo páči ako deťom, naučíme sa to. Trpezlivo hľadáme spôsob ako dosiahnuť to, čo chceme a sme neuveriteľne ochotní riskovať úspech. Ak spravíme chybu, veľmi rýchlo nájdeme spôsob ako ju napraviť. Žijeme v prítomnosti a minulosťou sa vôbec nezaťažujeme. Veci vieme inštinktívne a nie sme schopní vysvetliť ako vieme to, čo vieme.
Príchodom do školy sa všetko zmení.Pri neúspechu sa viac vzdávame,začneme dokonca inak rozmýšľať a začína to pre nás byť naozaj ťažké. Stávajú sa z nás „dyslektici“, “šuchtavci“ a ešte všeličo iné. Mnohým z nás tieto „nálepky“ prischnú na celý život a vytvoríme si tak vlastný sebaobraz:
“Som pomalý“. “Nemám hudobné nadanie.“ „Neviem kresliť. „ Matematike nerozumiem.“ „Nemám talent na jazyky.“ „Všetko mi treba povedať trikrát.“ A mnohé ďalšie.
Sú to naše vlastné ospravedlnenia, ktoré nám slúžia,aby sme neriskovali. A tak sa dostáva k slovu strach, bolesť a strach z budúcej bolesti. Keď uvoľníme tieto obmedzenia, získame neobmedzené uvedomenie a začneme sa opäť považovať za svoju vlastnú a jedinú autoritu vo svojom živote. Ja sám preberám zodpovednosť za svoj vlastný život a učenie, ja som autorom svojho života.
To je základná filozofia THREE IN ONE CONCEPTS autorov Gordona Stokesa a Daniela Whitesida. Metodiku detských kurzov s použitím techník Three In One Concepts, vypracovala Gabriele Ulbrich.
Všetkým patrí moja úprimná vďaka a uznanie.
Pre koho sú detské kurzy?

-          deti od 6 – 12rokov
-          teenagerov 13 -19 rokov
-          dospievajúcu mládež
-          dospelých
-          dôchodcov

Štruktúra kurzov.
Základný detský kurz –
sa zameriava na problémy s učením (škaredé písanie, ťažké zapamätávanie, vynechávanie písmenok, problémy s čítaním…) až po sebaistotu, sebaúctu a sebavedomie.
Nadväzujúci Pokročilý detský kurz – sa rozširuje o zodpovednosť za seba, svoj dobrý pocit, svoje výsledky, svoje talenty a dary, zdravie, pocity a emócie.
Každý z kurzov pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá trvá cca 3 hodiny .Interval medzi absolvovaním jednotlivých častí je 2 týždne. Počas tejto doby si deti upevnia v praxi poznatky získané na kurze a naučia sa postupne sami používať všetky pomôcky a materiály. Dokážu tak pomôcť nielen sami sebe, ale aj svojim najbližším a kamarátom. Stratia síce výhovorky, ale získajú viacej zábavy (nielen pri učení), nadšenia a sebadôvery.
Cena kurzov.
Cena za obidva kurzy, vrátane všetkých pomôcok a materiálov – 200 EUR.
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0905 569 687, alebo mailom lida@1brain.eu.

certifikat01

Children Class Training