POZVÁNKA NA DETSKÝ KURZ I. 20.október 2018

Začal sa školský rok, pre niektorých ten prvý a pre iných možno opäť jeden z ďalších. Po období voľna nastali povinnosti, pripravovať sa do školy a učiť. Niečo nás možno baví viac, niečo menej a možno nás to stále láka von – ísť za svojimi kamarátmi a venovať sa tomu, čo nám robí radosť a v čom sme naozaj dobrí. A čo keby nás bavila škola? Ako by sme pristupovali k učeniu, keby sme oň mali naozaj záujem? Pokiaľ nás nezaujíma učenie a musíme sa doňho nútiť , alebo aj chodenia do školy, následkom sú pravdepodobne naše zlé známky. A to môže vyústiť do napätých vzťahov s učiteľmi, a pravdepodobne aj  s rodičmi a najbližším okolím. Rôzne poruchy učenia( dysleksie, problémy so zapamätaním, nesústredenosť…)ako aj žalúdočné ťažkosti ,bolesti hlavy, sú len vyústením problému a strachu, že niečo nevieme, nedokážeme. Či je to už autorita učiteľa, naša vlastná negatívna skúsenosť, tréma, posmech – je to pre nás stres spojený so strachom, bolesťou a strachom z ďalšej možnej bolesti, zaznamenaný našim systémom presvedčenia. A vtedy nie je možné zapojiť do procesu učenia sa obe polovice nášho mozgu a nastáva tzv.skrat (aj keď som sa učil ,neviem si zrazu spomenúť, čítam tú istú stránku a neviem ani čo čítam, som presvedčený, že som neschopný, nemotorný…)

Jednoduché techniky metódy Three In One Concepts (One Brain) dokážu veľmi rýchlo vyrovnať našu energiu v mozgu a tým aj v celom tele. Počas 12tich hodín Detského kurzu I, rozdelených v štyroch 3-hodinových blokoch, sa naučíme cvičenia, ktoré obnovia spoluprácu obidvoch mozgových hemisfér, čo nám umožní napr. rýchlejšie a efektívnejšie sa učiť, vedieť sa lepšie vyjadrovať, zbaviť sa trémy, naučiť sa riešiť problémy a stresové situácie, zlepšiť vzťahy s kamarátmi, ale aj rodičmi a súrodencami.  

Takto sa vyjadrili deti( 9-13rokov) po absolvovaní kurzu:

Čo som sa na tomto kurze naučil -a: očné body, ako sa mám rýchlejšie učiť, cvičenia, naučil som sa to rámovanie, kde mám body na tele, očné body a vlastne všetko.

Objasnením pre mňa bolo: keď sa ráno nahnevám, nemusím byť celý deň nahnevaný, už mi zmizli kamene (problémy), je to dobré. že mi konečne zmizli, zmizli mi kamene (starosti a problémy) a zväčšili sa kvietky (radosti), nemala som rada anglický krúžok, ale teraz tam chodím rada, lebo sa tam rozprávame a učíme sa nové veci .

Čo z tohto kurzu použijem:cvičenia, že sa budem učiť, kartičky, keď si budem chcieť niečo zapamätať, precvičovať si očné body, všetko.

Detský kurz I. začíname v sobotu 20.októbra 2018 od 10ej hodiny do 13ej hodiny v Modrom vrchu – Centrum integrácie a rozvoja, v Žiline, Dolný val 70. Ďalšie časti sa uskutočnia 27.10.,10.11. a 17.11. v rovnakom čase. Cena za celý kurz je 100 € (25€ jedna časť), vrátane všetkých pomôcok a materiálov. Prihlásiť svoje deti od 6 do 14 rokov môžete telefonicky, mailom, alebo prostredníctvom FB, najneskôr do 14.októbra.Teším sa na našu spoluprácu a účasť .

Comments are closed.