Pozvánka na detský kurz 21.október 2017

 

CVIČENIE MOZGU – SOM OCHOTNÝ A SCHOPNÝ SA UČIŤ

 

            Jednoduché techniky metódy One Brain, ktoré sa naučíme na tomto detskom kurze, môžu výrazne prispieť nielen k zlepšeniu známok v škole, ale aj väčšej sebadôvere, sebaúcte, a tak aj k zlepšeniu vzťahov s rovesníkmi, ale aj dospelými.

Učitelia aj rodičia sa pokúšajú zlepšiť slabé výsledky nášho školského systému zavádzaním rôznych výchovných metód – napr. metódou zvýšenej motivácie, metódou na posilnenie záujmu až po „prísny dril“ a „bifľovanie“. Do určitej miery sú tieto metódy skutočne úspešné, avšak to čo zaberie u jedného, nefunguje u druhého žiaka. Príčina spočíva v tom, že ak deti „príliš chcú“, mechanizmus zosúlaďujúci činnosť dvoch mozgových hemisfér, ktorý je pri učení nepostrádateľný, jednoducho vypne. Zadná časť ich mozgu prijíma informácie ako „dojmy“, ktoré sú pre nedostatok spojenia nedostupné predným častiam mozgu ako „výrazy“. Táto „neschopnosť vyjadrovať sa“ blokuje žiaka a vyvoláva u neho syndróm neúspechu.

Osvojenie si techník na obnovenie „komunikácie“ medzi oboma mozgovými hemisférami sa uskutočňuje hravou formou a pomocou rôznych vizuálnych a praktických pomôcok. Skúsenosti detí, ktoré si takýmto spôsobom „precvičujú mozog“, hovoria za všetko: “Obdivuhodný pokrok v čítaní“, “Zlepšila sa mi pamäť, čo mi umožňuje zrozumiteľne komunikovať“, “Napísal som jedným šmahom fantastickú slohovú prácu“, “Pohybujem sa pružnejšie a mám opäť radosť z fyzického cvičenia“……

            Detský kurz I. pozostáva zo štyroch častí, vzájomne nadväzujúcich v časovom intervale dvoch týždňov. Počas prestávky (tie 2 týždne), si deti môžu overiť a osvojiť cvičenia priamo „v teréne“.

Na jednom kurze môže byť max. 6 detí a cena jednej časti je 25 , vrátane všetkých pomôcok a materiálov (celý kurz stojí 100 €).

            Začiatok kurzu: 21. októbra 2017od 10:00 – 13:00 hod. Rajecké Teplice, Lúčna 345/4 (pod hotelom Diplomat) a prihlásiť sa môžu deti od 6 –14 rokov. Prihlásiť môžete svoje dieťa telefonicky – 0905 569 687,FB,alebo mailom – lida@1brain.eu, a prosím uviesť meno a vek dieťaťa.

Viac informácií na www.1brain.eu                                     „Učiť sa je zábava!“

Lýdia Koššová – konzultant, facilitátor

 

Comments are closed.