Detský kurz I.

Začiatok v sobotu 9.11.2019 o 10:00 – 13:00hod., Žilina Národná 34,Dom Július. Zameraním kurzu je podporiť sebaistotu, sebavedomie deti, vedieť si pomôcť, príp. požiadať o pomoc, naučiť sa riešiť problémy nielen s učením, ale všeobecne. Počas kurzu každé dieťa pracuje na svojich problémoch a zároveň si v skupine uvedomuje svoju individualitu a jedinečnosť. Naučíme sa […]