Pozvánka na detský kurz 21.október 2017

  CVIČENIE MOZGU – SOM OCHOTNÝ A SCHOPNÝ SA UČIŤ               Jednoduché techniky metódy One Brain, ktoré sa naučíme na tomto detskom kurze, môžu výrazne prispieť nielen k zlepšeniu známok v škole, ale aj väčšej sebadôvere, sebaúcte, a tak aj k zlepšeniu vzťahov s rovesníkmi, ale aj dospelými. Učitelia aj rodičia sa pokúšajú zlepšiť slabé výsledky nášho školského systému zavádzaním […]