Kineziológia – One Brain

Čo je kineziológia

Kineziológia je jednoduchá metóda spájajúca západnú a tradičnú čínsku medicínu s veľmi dobrými výsledkami.Dokáže odhaliť psychickú príčinu chorôb a bolestí, nelieči následok a ani onemocnenie, ale pomôže odstrániť ich dôsledky.

Kineziológia ONE BRAIN (jednotný mozog).

Názov tejto metódy je odvodený od ideálneho chodu mozgu, kedy pravá aj ľavá hemisféra, ale aj predný a zadný mozog, dokonale spolupracujú.

V stresových životných situáciách, ktorým sme vystavení už v prenatálnom veku (stres prostredníctvom  matky), pri pôrode, v detstve a v dospelosti, sa môže odpojiť až 75 % mozgu. Dochádza k zablokovaniu toku energie v meridiánoch, tj. v energetických dráhach, ktoré vedú ku každému svalu a orgánu.

Stres z negatívneho zážitku spôsobí zablokovanie energetického prúdenia na mozgovej úrovni a následne v príslušnej časti tela. Tým vznikajú rôzne druhy psychických i fyzických problémov a ťažkostí.

„Kde chýba energia, vzniká bolesť a následne nemoc.“

Následne  si mozog naprogramuje biele miesta (dyslektické slepé škvrny) u niektorých svojich reakcií a schopností a tieto vlastnosti a schopnosti potom po celý zvyšok života popierame (myslíme si, že nikdy nemôžeme šoférovať auto, kresliť, spievať, učiť sa, podnikať,viesť firmu, máme nízke sebavedomie, sebadôveru…).

Pôvod kineziológie

Pôvodne  kineziológia vznikala ako metóda zaoberajúca sa  problémami detí, ktoré trápi dyslexia. To nie je len porucha učenia, čítania, písania, ale aj nedostatočná koordinácia pohybov, porucha koncentrácie a hyperaktivita. To všetko je podľa autorov tejto metódy nesprávna komunikácia medzi prednou a zadnou časťou mozgu a tiež medzi pravou a ľavou mozgovou hemisférou.

Neskôr sa ukázalo, že kineziológia je metóda, ktorá môže byť úspešne využívaná pri riešení akéhokoľvek  problému, bez ohľadu na vek osoby.

Kineziológia nepracuje s problémom, ale s negatívnymi emóciami, ktoré spôsobili jeho  vznik. To znamená, že každý človek, ktorý je nositeľom vlastných problémov, je aj zdrojom ich riešení, pokiaľ je ochotný spolupracovať a má skutočnú túžbu sa problému zbaviť.

Veľmi podstatné je, že účastníci kineziologických kurzov pracujú sami na sebe, čo umožňuje dokonalé uvolnenie a odstránenie vlastných blokov a problémov. Vďaka tomu sú lepšie schopní pochopiť a spolupracovať na problémoch klienta. Pomocou kineziológie môže byť odblokovaný akýkoľvek  stres či strach, ktorý nám znepríjemňuje každodenný život a obmedzuje nás. Kineziológia ponúka nekonečné možnosti, ako sa „vyliečiť“ a nájsť harmóniu vlastného života.

ODBLOKOVANIE

Aby sme zistili pôvodnú  príčinu a odstránili bloky spôsobujúce zlý psychický či fyzický stav v prítomnosti pomocou kineziológie, robíme takzvané odblokovanie. Absolvent kurzov One Brain – facilitátor, získava pomocou testovania určitých svalov, teda svalovým testom, odpoveď na akúkoľvek otázku k danej téme.

Tento svalový test je v kineziológii nepostrádatelný, nakoľko  ľudská myseľ má tendenciu nepríjemné zážitky „vytesňovať“. To znamená, že sa snažíme nepríjemné zážitky pokiaľ možno moc nevnímať a čo najskôr ich „zabudnúť“.

To sa nám však vďaka bunečnej pamäti nikdy nemôže podariť. Preto nás negatívne ovplyvňujú aj zážitky, ktoré sme už dávno vedome zabudli, ale v podvedomí na nás stále „útočia“. Naša myseľ je ako veľký počítač, všetko je uložené v našej bunečnej pamäti. (Nielen stresy z nášho života, ale aj stresory generačné. Pokiaľ niektorý z predkov prežije nejaký negatívny zážitok, ktorý nie je adekvátne spracovaný, všetko sa ukladá do podvedomia a dedí – prenáša sa na ďalšie generácie.)

Pomocou kineziologického svalového testu máme možnosť tieto negatívne zážitky presne vytestovať a použitím jednoduchých korekcií dať do poriadku tak, aby nás už ďalej nezaťažovali a nepredávali sme ich ďalej na naše deti a vnúčatá. Kineziologické odblokovanie je jemná metóda, ktorá prebieha pri vedomí klienta a on sám si celý proces riadi tak, ako mu dovoľuje jeho vedomie.

Nejedná sa o žiadnu hypnózu, teda nemôže dôjsť k vedomej či nevedomej manipulácii.
Kineziológia nás vedie k hlbokému pochopeniu a tým aj k odstráneniu energetických uzlov, čím psychika i telo dostáva svoju vlastnú energiu a sebaliečiaciu schopnosť.
Vďaka kineziológii môžeme na seba a svoj život pozerať v širších súvislostiach a vďaka ich pochopeniu už neopakovať chyby.

Odblokovanie malých detí, starých či nehybných ľudí, možno uskutočňovať  prostredníctvom  matky alebo iného rodinného účastníka, pokiaľ k tomu má dotyčný povolenie. Jedná sa o energetickú záležitosť, a tak je možné odblokovať aj zvieratá cez prostredníka.
Prostredníctvom  kineziológie môžeme mať šťastnejší život my, naše deti ,aj naše ďalšie pokolenia.

KDE VŠADE MOŽNO KINEZIOLÓGIU POUŽIŤ

Veľmi dobré výsledky dosahuje kineziológia pri náprave porúch učenia, sústredenia, pamäti, pri hyperaktivite, pri neznášanlivosti niektorých potravín, migrénach, bolestiach hlavy, nespavosti, únave, depresiách, emočnom napätí, nočných morách, nočnom pomočovaní či traumách z minulosti. Veľmi často sú odblokovávané  rôzne druhy fóbií (z tmy, psov, pavúkov, hadov, výšok, klaustrofóbie…)

Na ukážku niekoľko príkladov najčastejších odblokovaní:

 • depresia
 • strach zo zodpovednosti
 • sebavedomie
 • sebaláska
 • sebaúcta
 • pocit radosti a šťastia, vnútorný kľud
 • sústredenie pri učení
 • stres na otca, na matku, učiteľov  (na ich správanie)
 • vôľa chcieť sa zbaviť bolesti a prijatie vlastného zdravia
 • únavový syndróm
 • bolesti kĺbov
 • stres na autority
 • neschopnosť realizácie myšlienok a nápadov
 • sebauplatnenie a ocenenie sa v partnerských aj  pracovných vzťahoch
 • vlastná sebahodnota
 • neplodnosť
 • potraty
 • nedonosené deti
 • partnerské vzťahy
 • vnútorné vyhasnutie
 • nočné jedenie
 • posilnenie vôle
 • upútanie pozornosti
 • strach, tréma
 • skúšky, maturita
 • poruchy reči, zadrhávanie, koktanie
 • cmúľanie palca
 • nespavosť, zlé zaspávanie
 • rozchody
 • rozvody
 • úmrtie v rodine
 • stres na vlastnú postavu
 • obezita
 • nadváha
 • poruchy príjmu potravy
 • poruchy zraku

Pri narodení nám bolo daných do vienka mnoho schopností, avšak v priebehu života, vplyvom výchovy a prostredia sme sa od mnohých z nich oddelili. Pomocou kineziológie sa môžeme vrátiť sami k sebe a všetkým nám potrebným vlastnostiam a schopnostiam.